Конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у XXIII Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції “Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті”, яка відбудеться 19–20 травня 2022 року в онлайн-форматі, на платформі Zoom.

Серед гостей заходу: науковці, представники державних структур, навчальних закладів та бізнесу, інвестори та зарубіжні партнери.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення проблем та перспектив розвитку використання відновлюваних джерел енергії, електро- і біоенергетичних ресурсів, тепла землі і теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру, гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів для енергозбереження та енергоефективності.


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
✓ Енергоефективність
✓ Комплексні системи з ВДЕ
✓ Вітроенергетика
✓ Сонячна енергетика
✓ Енергія біомаси
✓ Гідроенергетика
✓ Геотермальна енергетика
✓ Освітня діяльність
✓ Воднева енергетика
✓ Енергетика довкілля (теплові насоси)
✓ Розумні мережі

Мови конференції — українська, польська та англійська

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези доповідей надаються українською, польською, російською або англійською мовами.
Структура тези:
1. УДК,ORCID, назва доповіді, організації, перелік авторів, анотація, ключові слова, потрібно надати мовою оригіналу та англійською.
2. П.І.Б., номер телефону та адреси всіх авторів (обов'язково вказати автора для переписки ел. поштою).
Об`єм 1 тези не повинен перевищувати 4 сторінки формату А5, набраних у форматі MS Word з усіма полями по 2 см (формат А5 21*14,8 см). Текст набирати шрифтом Аrial 11 пт з інтервалом 1,2 пт. Файли з текстами надсилаються електронною поштою на адресу tezyconf@gmail.com з приміткою “Доповідь”. Ім'я файлу повинно відповідати імені першого автора латиницею (Petrov.doc).


Кінцевий термін подання тез – 15 березня 2022 року

✓ ОРГВНЕСОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ — 120 грн
✓ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ — БЕЗКОШТОВНО
Термін оплати — до 10 травня 2022 року за умови безготівкового розрахунку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ :
Голова:

● Згуровський Михайло Захарович, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського
Співголова:
● Бялас Матеуш, в.о. директора представництва Польської академії наук в м. Києві
Заступники голови:
● Кудря Степан Олександрович, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАНУ), науковий керівник кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського
● Мхітарян Нвєр Мнацаканович, Почесний директор ІВЕ НАНУ
● Артур Русович, заступник декана в питаннях міжнародної діяльності Факультету механіки, енергетики та авіації Варшавського університету технологій
● Рєзцов Віктор Федорович, заст. директора ІВЕ НАНУ з наукової роботи
● Яндульський Олександр Станіславович, декан факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського
Вчений секретар:
● Суржик Таміла Володимирівна, вчений секретар ІВЕ НАНУ
Члени організаційного комітету:
● Довгий Станіслав Олексійович, Президент Малої академії наук України
● Конрад Швірські, професор Інституту теплоенергетики Варшавського університету технологій
● Рєпкін Олександр Олександрович, Президент Громадської спілки Енергетична асоціація “Українська воднева рада”
● Шукаєв Сергій Миколайович, Вчений секретар кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК “Інститут прикладного системного аналізу”
● Біднюк Ганна Іванівна, заступник директора Українсько—Польського Центру КПІ ім. Ігоря Сікорського
● Будько Василь Іванович, завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського, Науково-освітнє об’єднання “Спільна кафедра відновлюваної енергетики”

ОРГАНІЗАТОРИ:
● Інститут відновлюваної енергетики НАН України
● Представництво Польської академії наук в м. Києві
● КПІ ім. Ігоря Сікорського
● Варшавський університет технологій
● Громадська спілка Енергетична асоціація “Українська воднева рада”
● Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК «Інститут прикладного системного аналізу»
● Мала академія наук України
● Інститут технічної теплофізики НАН України
● Український національний комітет з тепло- і масообміну


ЗА ПІДТРИМКИ:
● Національної академії наук України
● Громадської спілки “Українська воднева рада”
● Представництво Польської академії наук в м. Києві
● Наукової ради з проблеми “Наукові основи електроенергетики”
● Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
● Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України
● Факультету електроенерготехніки та автоматики, кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського
● ВМГО “Зелена енергетика майбутнього”
● EUROSOLAR-Україна
● Українсько-Польського Центру КПІ ім. Ігоря Сікорського
● Асоціації машинобудування і вітроенергетики

Додаткова інформація від Інституту відновлюваної енергетики НАН України
вул. Гната Хоткевича 20а, 02094, м. Київ, Україна тел./факс: +38 (044) 206-28-09
e-mail: info@ive.org.ua,
web-сайти: www.ive.org.ua; www.ve.org.ua
За детальнішою інформацією щодо організаційних питань участі у конференції прохання звертатися до Марченко Надії В'ячеславівни за тел.: 044-206-28-09 та моб.098-408-26-02
Стосовно участі у молодіжній секції звертатися до Будька Василя Івановича за тел.: 067-978-55-27 та ел. поштою: solar_budko@ukr.net
З усіх питань публікацій тез доповідей звертайтеся у редакцію до Бридні Наталії Сергіївни за тел.: 044-206-28-09, моб. 098 - 689-51- 07 та ел.поштою: tezyconf@gmail.com
З питань оплати організаційного внеску звертайтеся у бухгалтерію до Поліщук Наталії Іванівни за тел.: 044-206-28-11 та ел. поштою: fin_plan@ukr.net

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ОРГАНІЗАТОРА:
ДП “МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАН України”,
ЄДРПОУ 30973289, МФО 380805,
р/рах. UA 58 3808 0500 0000 0026 0054 27307
у АТ “Райффайзен банк”, м. Київ